×

Privacy Overzicht

HulpmiddelenExpert.nl maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar HulpmiddelenExpert.nl en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

Cookie instellingen Alles
Algemene Verordening Gegevensbescherming Sta uitsluitend noodzakelijke cookies toe
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ofwel GDPR) is een regeling in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Ook wordt de export van persoonsgegevens buiten de EU en de EER gebieden geregeld. De AVG richt zich in de eerste plaats om de controle te geven aan individuen over hun persoonlijke gegevens en om de regelgeving voor het internationale bedrijfsleven te vereenvoudigen door de eenmaking van de regelgeving binnen de EU. Meer dan vanzelfsprekend conformeert HulpmiddelenExpert.nl zich volledig aan
system_update

Recht op gegevensportabiliteit
Op verzoek is een pakket met persoonlijke gegevens beschikbaar om te downloaden, waardoor u de mogelijkheid heeft om uw gegevens over te dragen.

edit

Recht om gegevens te corrigeren
Dit zorgt ervoor dat u, uw persoonlijke informatie gemakkelijk kunt bijwerken.

person

Recht hebben om anoniem te zijn en blijven.
Wijzig uw gegevens naar fictieve gegevens: Let op, doe dit natuurlijk niet als wij producten bij u dienen te bezorgen! U zult in staat zijn om onze website met behulp van anonieme gegevens te bezoeken.

delete

Recht om uw gegevens te verwijderen
Dit omvat elke verzameling van gegevens door HulpmiddelenExpert.nl Wij moeten u eerst informeren voordat enig gegeven wordt verzameld.

info

Recht om te worden geïnformeerd
U heeft het recht geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Dit is een belangrijke transparantievereiste onder de AVG.

sync_disabled

Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.
U heeft het recht om beperking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

warning

Recht op bezwaar
De AVG geeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden.

not_interested

Recht om te worden geïnformeerd
HulpmiddelenExpert.nl stelt u onverwijld in kennis bij een onverhoopte inbreuk in verband met uw persoonlijke gegevens.

av_timer

Cookie wetgeving
Op dit moment is er EU-cookie wetgeving. Deze is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie. Ook websites vanaf buiten de EU moeten hieraan voldoen als ze zich op mensen binnen de lidstaten richten.